SKLEP

Szkolenie KREATYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE [ ONLINE ]

Tytuł szkolenia: Kreatywność w życiu i biznesie
Data: 21-22 Listopada (9:00 – 15:00)
Miejsce: ONLINE
Współprowadząca: Ewa Wojtowicz Po Trenersku

Kreatywność to dzisiaj pożądana umiejętność, ale często budzi chaos. Jesteśmy głodni innowacji, jednak często nie potrafimy zarządzić procesem od A do Z.

Światowe korporacje doceniają wartość wrażliwości i kreatywności wśród pracowników. Dlaczego? Kreatywność jest nie tylko umiejętnością, ale procesem połączonym z integralną częścią kultury organizacyjnej, która pozwala zwiększać elastyczność podejmowanych działań, wyzwala odwagę i podejmowanie ryzyka, zwłaszcza w niepewnym otoczeniu. Kreatywność nie jest wyrzucaniem z siebie pomysłów, ale usystematyzowaną strategią zarządzania pomysłami i wdrażania ich w życie w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów na poziomie prywatnym i zawodowym. Kreatywność może wzbudzać chaos, odpowiednio uporządkowana przekłada się na korzyści osobiste i organizacyjne. Kreatywność wyostrza uwagę na obserwację otoczenia i wyciąganie odpowiednich wniosków. Kultura i wdrażanie technik kreatywnych przekłada się na wymierne zyski i efekt.

Jesteś gotowy wejść do świata kreatywności?


W trakcie szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

Co to jest kreatywność – definicje i sposoby podejścia. Jak budować kreatywność, co ją wzmacnia, a co ją gasi.

Kreatywne narzędzia:

  • Myślenie na opak
  • Design thinking
  • Krzesła Disneya
  • 6 myślowych kapeluszy
  • Mapa myśli

A także:

  • Narzędzia Mindfulness w kierunku rozwijania kreatywności: wizualizacja, medytacja
  • Metody i techniki budowania kreatywnego zespołu.
  • Schematy, standardy, procedury jak je połączyć z działaniem kreatywnym.
  • Jak pielęgnować kulturę kreatywną w organizacji
  • Case study organizacji kreatywnych

 


Dzięki odkryciu potencjału kreatywnego wyostrzysz uwagę na obserwację otoczenia i wyciąganie odpowiednich wniosków. Szkolenie pozwoli Ci wzmacniać poczucie mocy sprawczej poprzez generowanie nowych rozwiązań w nowych warunkach.
Kreatywność pomoże Ci w planowaniu i wyznaczaniu celów. Kreatywność wzmocni Twoją autentyczność i świadomość, że nie musimy być tacy sami jak inni.
Poznanie procesu innowacji pomoże Ci implementować wygenerowane pomysły i podejmować konkretne działania.
Kreatywność pomoże również budować różnorodne zespoły, wzmocnić świadomość różnych kompetencji i mocnych stron – Twoich i członków zespołu, co przekłada się na wartościowe spory sprzyjające wypracowaniu nowych rozwiązań.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zmiany terminu szkolenia.

180,00 

Szukasz czegoś więcej?

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowałam