Liderze, czas na blow the box!

Liderze, czas na blow the box!

Dzisiaj lider jest odważny, jest pokorny, ale dzisiaj lider pokazuje również kreatywność, która jest teraz niezmiernie ważna. Jesteśmy w okresie zmiany – zmienia się środowisko pracy dookoła, zmieniają się warunki pracy, zmieniają się sytuacje...